تبلیغات
SMS**BARCELONA**ترفند علمی** و جک های..... - JOK جک

زن دوم مثل انرژی هسته ای است با اینکه حق مسلم ماست ولی اجازه دستیابی به آن را نمیدهند


...........................................

 

ترکه رفته بود زیارت امام رضا . بعد از زیارت دستش را برای احترام روی سینه اش گذاشت و عقب عقب آمد بیرون. یه دفعه دید که خورده به یه چیزی . نیگاه کرد ، دید که یه تابلو است و روش نوشته: تبریز 5 کیلومتر!

گرفتیمش !!میگن اینکه ماتیز نداشت :میگه خوب ماتیز بودیم دیگه

می دونی شباهت پسر مجرد با ماشین لباسشویی چیه ؟ هر دو تاشون تو کفن

 

<----@---@---@-----<<< اگه گفتی این چیه؟ . . . . . . . این یه سیخ گوجست که قراره باهاش جیگر تورو بخورم!


-ترکه میره واسه تلفن همراه ثبت نام میکنه، بهش میگن: تا سه ماه دیگه بهت تحویل میدیم. ترکه هم رو کمربندش مینویسه: به زودی در این مکان یک عدد موبایل افتتاح خواهد شد!

 

ترکه شلوارشو بر عکس می پوشه (زیپش پشتش بوده ) موقعی که می ره بیرون مادرش می بینش میگه قربونت برم که وقتی می ری بیرون انگار داری میای

?- تركه و لره رفته بودن شكار، تركه از دور یك شیر میبینه، نشونه میگیره میزنه... تیرش خطا میره و میخوره به دم شیره. شیره هم شاكی میشه، میدوه طرفشون كه سرویسش كنه. تركه جنگی میره بالای درخت، میبینه لره همینجور اون پایین واستاده، بهش میگه: بابا بیا بالا، الان میاد دهنتو سرویس میكنه. لره یك نگاهی بهش میكنه، میگه: برو بابا! مگه من زدم؟


یه ترکه با کلید گوششو تمیز میکنه گردنش قفل میشه


ترکه با سرنوشت بازی میکنه 3 بر هیچ میبره !!!!


رشتیه بچه شو میندازه بالا میگه بگو بابا میگه اصغر اقا اکبر اقا مش قربون

به تركه می گن شما بدتون نمیاد كه اینقدر برای شما جك می سازن

می گه ای بابا اینا واسه شما جوكه واسه ما خاطره است


به تر که میگن شما ترکی؟ میگه نه به خدا بیا بگرد

 

یه بار یه ترکه پدرشو میکشه ازش میپرسن چرا پدرتو کشتی میگه اخه این اواخر به مادرم بد نگاه میکرد..........


به ترکه میگن با قیمت جمله بساز میگه مامان چقدر قیمت خوشمزه بود


تركه داشته به زور زنشو می كرده توی یخچال ازش می پرسن برای چی این كارو می كنی میگه میخوام فاسد نشه

اولی : اگه گفتی برای کو بیدن یه میخ به دیوار چند تا ترک هم کاری میکنند میکنن؟

دومی: خوب یه نفر

اولی : نه بابا- چند نفر

دومی : چه طور ؟

اولی : یکی میخ نگه می داره یکی چکش جند نفر بقیه دیوار رو به طرف میخ هل می دن


به یه معتاده میگن اون دویست تومنی رو از زمین وردار معتاده برمیگرده میگه : مگه من وژنه بردارم

 

تركه چراغ جادو پیدا میكنه بعد از اینكه غولش در اومد به تركه گفت یه آرزو كن تر كه می گه خلیج فارس و آسفالت كن غوله می گه سخته یه آرزو ی دیگه كن تركه میگه من و آدم كن غوله می گه ولش میرم همون خلیج فارس و آسفالت كنم

به تر كه می گن دو دو تا می گه مگه من كامپیوترم