تبلیغات
SMS**BARCELONA**ترفند علمی** و جک های..... - سیستم هیبریدی 5

حالتهای عملکردی موتور هیبریدی سری- موازی

حالتهای عملکردی یک موتور هیبریدی سری- موازی را می توان به شش قسمت تقسیم نمود:

-1-6 حالت روشن شدن در دورهای پایین و متوسط : در این حالت موتور احتراقی که بازدهی مناسبی ندارد کاملا خاموش است وفقط موتور الکتریکی توان مورد نیاز خودرو را تأمین می نماید.

به دو بخش (Power split device)

 -2-6 حرکت در حالتهای معمولی: قدرت ناشی از موتور احتراقی توسط تقسیم کنندۀ قدرت

تقسیم می گردد قسمتی از قدرت آن به ژنراتور می رود که منجر به حرکت در آوردن موتور الکتریکی می گردد و مابقی چرخها را مستقیماً به حرکت در می آورد: قدرت موتور احتراقی در این مرحله در حداکثر بازدهی است.

-3-6 شتابگیری سریع : در حالیکه قدرت یکنواختی از سیستم انتقال قدرت به چرخها منتقل می گردد ، توان اضافی توسط باطری نیز جهت افزایش توان موتور الکتریکی تامین می گردد.

-4-6 شتاب کندشونده و یا ترمزگیری : موتور با قدرت بالا به ژنراتور با قدرت بالایی تبدیل می گردد که توسط چرخها به حرکت درمی آید. در این حالت انرژی جنبشی به انرژی مکانیکی تبدیل شده و در باطری ذخیره می گردد.

-5-6 شارژ شدن باطری : برای اینکه باطریها همیشه در حد قابل قبولی انرژی داشته باشند ، در حالت ضروری که احتیاج باشد توسط موتور احتراقی شارژ می گردند.

-6-6 حالت استراحت: موتور به حالت اتوماتیک خاموش می گردد