تبلیغات
SMS**BARCELONA**ترفند علمی** و جک های..... - سیستم هیبریدی 3

سیستم هیبریدی موازی :

در این نوع سیستم، موتور احتراقی و موتور الكتریكی به صورت موازی چرخها را به حركت درمی‌آورند. در این سیستم موتور الكتریكی توسط باطری و موتور احتراقی توسط منبع سوخت فسیلی مستقیما" تغذیه می‌گردند. در این حالت ژنراتور حذف شده و باطری با تغییر حالت موتور الكتریكی به ژنراتور شارژ می‌گردد. از آنجائیكه این سیستم فقط یك موتور دارد موتور الكتریكی نمی‌تواند همزمان هم باطری را شارژ كند و هم باعث رانش چرخها گردد. یك تصویر ساده از این سیستم در ذیل نشان داده شده است.

                             

 

سیستم هیبریدی سری ـ موازی:

این طرح بگونه ای است كه می‌توان از آن در شرایط مختلف به صورت هیبرید سری یا موازی استفاده نمود. در این سیستم با بهره‌گیری از فن‌آوری پیشرفته امكان استفاده از سیستم احتراقی و سیستم الكتریكی بطور جداگانه و همزمان وجود دارد. به این ترتیب در مواقع شهری كاملا" الكتریكی و بدون آلودگی و در سرعتهای بالا و در محدودة برون شهری می‌تواند بطور مستقل احتراقی و یا تركیبی از دو سیستم باشد. در مواقعی چون شتابگیری سریع، هر دو سیستم با هم عمل می‌كنند. چنین ایده‌ای فقط بكمك یك فن‌آوری مدرن در یك خودرو سواری قابل اجراست. معمولا" چنین سیستمهایی از نوع تركیبی هستند و با بهره‌گیری از یك استراتژی كنترلی مناسب عملا" همراه با فراهم آوردن عملكرد مناسب، سطح شارژ باطریها نیز در حد خوبی نگهداری می‌شود بدین ترتیب این خودرو می‌تواند چه در شهر و چه در جاده به یك خودروی متداول تبدیل گردد. در این سیستم دو موتور الكتریكی وجود دارد كه بسته به شرایط می‌تواند تركیبی از آنها به كار آیند و قابلیت تبدیل به ژنراتور را نیز دارند.

این سیستم در خودرو Prius و Estima شرکت تویوتا استفاده شده است.

منتظر بخش بعدی باشید.